Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

Çevre, İklim ve Sağlık için İş Birliği Projesi (ÇİSİP) kapsamında, geçtiğimiz hafta yapılan kapanış toplantısında ayrıca Türkiye’deki sağlık sisteminin dirençli olması gerektiğine yönelik çağrılar yapıldı. ÇİSİP, 2023 Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin, ülkedeki sağlık sisteminin dirençli olması gerektiğine acil bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurguladı. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin de sağlık sistemi üzerinde ciddi tehditler oluşturduğu belirtildi ve bu tehditlerin bertaraf edilmesi için entegre gözlem ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

ÇİSİP ve sağlık uzmanları, Türkiye’de İklim Değişikliği ve Afete Dayanıklı Sağlık Sistemleri oluşturulması için önerilerini içeren 10 maddelik bir bildiri yayınladı. Bu bildiride, iklim değişikliğinin insanlığın en büyük sağlık tehdidi olduğu ve sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları ve değişen hava kalitesi gibi doğrudan sağlık risklerine yol açtığı belirtildi. İklim değişikliğinin ayrıca ekosistemlerde ve biyofiziksel sistemlerde meydana gelen değişiklikler aracılığıyla bulaşıcı hastalıkların dağılımını, mahsul verimini ve su kalitesini etkilediği ifade edildi.

2023 Depremi ve Sonrasında İklime ve Olağan Dışı Durumlara Dirençli Sağlık Sistemi bilgi notu

Kapanış toplantısı Basın Bülteni

ÇİSİP’in sağlık ve iklim alanındaki iletişimi proje sonrasında da devam edecek olup Türk sağlık kuruluşlarından temsilciler veya bireylerle daha fazla bilgi için iletişime geçmekten memnuniyet duyarız:

ÇİSİP Sosyal Medya Kanalları:

Twitter: https://twitter.com/CISIP_TR

Facebook: https://www.facebook.com/CISIPTR

Instagram: https://www.instagram.com/cisiptr/

Back To Top