Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

This new briefing prepared as part of the EU-funded CISIP project aims to shed light on why “health” is at the heart of climate change and present some of the milestones of health sector engagement on climate.

In addition, results of a survey with 500+ health professionals awareness on climate change and health are presented, with a focus on Turkey, Serbia and the European region.

Given that climate change is the biggest health threat of the 21st century, the health sector should continue to be engaged in communicating the science, raising the awareness, and in mitigation and adaptation efforts.

The briefing is available in English and in Turkish.

This is the final briefing of the “Health Collaboration on Climate Change and Environment Project” (Turkish abbreviation ‘ÇİSİP’) project, which HEAL has been implementing from April 2020 to June 2023, together with the Association Of Public Health Specialists (HASUDER) and Kocaeli University, Department of Public Health. This project, funded by the European Union, succeeded in building the capacity of the Turkish health sector on the latest environment, climate and health science.

Sağlık sektörünün Avrupa genelinde iklim konusundaki farkındalık ve katılımı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ÇİSİP projesi kapsamında hazırlanan bu yeni bilgi notu, neden “sağlık” konusunun iklim değişikliğinin merkezinde olduğunu açıklamayı ve iklim konusundaki sağlık sektörünün katılımına bazı kilometre taşlarını sunmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, 500’den fazla sağlık profesyonelinin iklim değişikliği ve sağlık konusundaki farkındalığını inceleyen bir anketin sonuçları sunulmaktadır, özellikle Türkiye, Sırbistan ve Avrupa bölgesine odaklanılmıştır.

Yüzyılın en büyük sağlık tehdidi olan iklim değişikliği göz önüne alındığında, sağlık sektörünün iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında bilim iletişimde, farkındalığı artırmada ve çabalarında devam etmesi gerekmektedir.

Bu bilgilendirme İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur.

Bu, “Çevre, İklim ve Sağlık icin İşbirliği Projesi’nin (ÇİSİP) son bilgi notu olup, HEAL’ın Nisan 2020’den Haziran 2023’e kadar uyguladığı, HASUDER ve Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü ile birlikte yürüttüğü bir projedir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje, Türk sağlık sektörünün en son çevre, iklim ve sağlık bilimine ilişkin kapasitesini oluşturmayı başarmıştır.

Back To Top