Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

Together with HASUDER – the Association Of Public Health Specialists and Kocaeli University,  Department of Public Health, HEAL launched the “Health Collaboration on Climate Change and Environment Project” (Turkish abbreviation ‘ÇİSİP’) last year, and can look back at eventful twelve months. 

The project is financed by the European Union and will run until 2023. In the past months, exciting activities have taken place in five main strands of work, including virtual capacity building trainings and discussion webinars, the publication of materials, social and traditional media work, as well as exchanges with European and international health colleagues. 

For the latter, exchanges took place as part of the HASUDER 2020 congress, with a webinar on Healthy Recovery  that saw the first presentation of the EEA report on “Healthy Environment, Healthy Lives, for Turkey; and at the First Climate change and health congress in April 2021, with a webinar on fossil fuels and health. Project partners also developed a briefing on One Health and Climate change, to facilitate the uptake of this concept which is highly relevant in this pandemic time (see Turkish PR here).

In February 2021, CISIP  members and interested partners came together for a network meeting, to discuss the opportunities and challenges of working on the environment and climate in Turkey. As one of the outcomes, four working groups have been established to dig deeper into specific issues, with the aim of enabling the sharing of new science, and discussing of messaging, advocacy and activities. 

These include:

  • Climate change & health: According to WHO, Climate change is the greatest challenge for public health of the 21st century. In this working group, participants aim to consider the effects of climate change on health in Turkey, and establish an international collaboration for knowledge-sharing. With a first webinar on heatwaves and health in July 2020 we presented one of the key climate themes to Turkish health participants. Further webinars and materials will be launched  in the next months, including an interdisciplinary briefing. The international climate negotiations COP 26 in November will be another key moment for the group to engage in.
  • Air pollution & health: Poor air quality is the largest environmental risk for health in Turkey, and health actors are the key experts to engage for clean air. In order to build health sector capacity, a first AirQ+ training was organised in December 2020, bringing together over 40 participants. AirQ+ is a tool developed by WHO which allows for the calculation of health impacts of air pollution at local and national level. A key milestone in the next months will be the publication of the revised WHO air quality guidelines. 
  • Health Impact Assessment (HIA): Health Impact Assessment is an approach to consider and calculate the health cost and benefits of a certain measure, plan or programme. While public institutions in Australia, Denmark, Lithuania, Ireland and England etc apply HIA, legislative support in Turkey is missing. With this working group we aim to train health experts on this methodology, and contribute to policy deliberations on this issue.
  • Agriculture: This working group aims to consider the triangle between agriculture-climate change-health, and the interlinkages of health harm, e.g. through the use of fossil fuels. A first webinar to scope the themes is foreseen for autumn 2021. 

In April 2021, eleven health organisations in Turkey called the Commission on Drought and Climate Change under Turkish Parliament to action and define health risks of climate change.

Representatives from Turkish health organisation or individuals are welcome to get in touch for any further information: 

Berkay Hacimustafa,Project Coordinator, berkay@env-health.org 

Funda Gacal, Project Supervisor,  funda@env-health.org

 

Follow us on social media:

Twitter: https://twitter.com/CISIP_TR 

Facebook: https://www.facebook.com/CISIPTR 

Instagram: https://www.instagram.com/cisiptr/

Türkiye Sağlık Sektörünün Çevre ve İklim Değişikliği Alanındaki Kapasitesini Geliştirme Yolunda

2020 yılında HASUDER – Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve HEAL – Sağlık ve Çevre Birliği ortaklığı ile başlatılan “Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği (ÇİSİP)” projesi birinci yılını kutluyor, proje 12 ay boyunca farklı aktivitelerini hayata geçirdi. 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje 2023 yılı Nisan ayında sonlanacak. Geçtiğimiz aylarda online kurslar, webinarlar, basılı yayınlar, sosyal ve geleneksel medya etkinlikleri gibi heyecan verici pek çok etkinliğin yanı sıra Avrupalı ​​ve Türkiyeli sağlık çalışanları arasında iyi uygulamalar da paylaşıldı. Örneğin, HASUDER’in 4. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’nde Avrupa Çevre Ajansı’ndan konuşmacılarla Sağlıklı Toparlanma konuşuldu, Fosil Yakıtlar ve Sağlık konusundaki diğer bir webinar ise Nisan 2021’de Türkiye’nin ilk İklim Değişikliği ve Sağlık Kongresi’nde yer almıştı. Proje ekibi ayrıca, yaşanan pandemi süreci ile oldukça ilgili Tek Sağlık ve İklim Değişikliğine odaklanan bir bilgi notunu kavramın daha da benimsenmesi için hazırladı.  (Tek Sağlık Basın Bülteni)

ÇİSİP üyeleri ve sağlık ve çevre alanındaki ilgili uzmanların, Türkiye’de çevre ve iklim alanında çalışmanın zorlukları ve fırsatlarını tartıştığı Birinci ÇİSİP Ağ Toplantısı Şubat 2021’de gerçekleşti. Bu ağ toplantısının çıktılarından biri olarak 4 farklı konuda odaklanarak çalışmak, yeni bilimsel gelişmeleri paylaşmak, savunuculuk ve iletişim biçimlerini  netleştirmek adına çalışma grupları kuruldu.

Bu çalışma grupları:

  • İklim Değişikliği & Sağlık: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre iklim değişikliği 21. yüzyıl için en önemli halk sağlığı tehdididir. Bu çalışma grubunda katılımcılar iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ele almayı ve uluslararası bir işbirliği kurarak bilgi ve tecrübe paylaşımını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Temmuz 2020’de Sıcak Dalgaları ve Halk Sağlığı konulu webinarı ile Türkiye sağlık aktörlerine temel iklim temalarından birini sunduk. Disiplinlerarası bir bilgi notunun da içinde olduğu farklı webinar ve materyaller gelecek aylarda paylaşılacaktır. Kasım 2021’de gerçekleşmesi beklenen uluslararası iklim müzakereleri (COP 26) çalışma grubu için başka bir odak olacaktır.
  • Hava Kirliliği & Sağlık: Düşük hava kalitesi Türkiye’de sağlık için en büyük çevresel risktir ve sağlık aktörleri hava kalitesi için harekete geçmesi gereken kilit uzmanlardır. 40 kişinin katılım gösterdiği ilk Hava Kalitesi Ölçüm (AirQ+) Kursu Aralık 2020 tarihinde sağlık sektörü kapasitesinin güçlenmesi için organize edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tasarlanan AirQ+ programı yerel ve ulusal düzeyde hava kirliliğinin sağlık etkilerini ölçen bir araçtır. Revize edilmiş Dünya Sağlık Örgütü Hava Kalitesi Rehberi gelecek aylarda önemli bir kilometre taşı olacaktır. 
  • Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED): Sağlık Etki Değerlendirmesi belirli bir ölçü, plan veya programın sağlık maliyetini ve faydalarını dikkate alma ve hesaplama yaklaşımıdır. Avustralya, Danimarka, Litvanya, İrlanda ve İngiltere’den kamu enstitüleri SED’i uygularken yasam desteği Türkiye’de eksik kalmaktadır. Bu çalışma grubu ile birlikte sağlık uzmanlarına SED metodolojisi özelinde eğitimler verilmesi ve bu konudaki politika görüşmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Tarım: Bu çalışma grubu, fosil yakıtların kullanımı yoluyla tarım-iklim değişikliği-sağlık ve sağlığa zarar verme arasındaki üçgeni ele almayı amaçlamaktadır. Bu temaları kapsayan ilk webinarın 2021 sonbaharında gerçekleşmesi  öngörülüyor.

Nisan 2021’de on bir tıpta uzmanlık derneği TMBB Kuraklık ve İklim Değişikliği Komisyonu’nu, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini tanımaya ve eyleme geçmeye çağırdı.

Çalışma gruplarından bir veya birden fazlasına katılmak isteyen sağlık uzmanı ve diğer uzmanlar daha fazla bilgi için iletişime geçebilirler:

Berkay Hacımustafa, Proje Koordinatörü, berkay@env-health.org 

Funda Gacal, Proje Süpervizörü,  funda@env-health.org

Sosyal Medyada bizi takip edin:

Twitter: https://twitter.com/CISIP_TR 

Facebook: https://www.facebook.com/CISIPTR 

Instagram: https://www.instagram.com/cisiptr/ 

Back To Top