Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

This Friday 2 June, the three-year EU-funded project ÇİSİP, which is implemented by HEAL, HASUDER and Kocaeli University, and focuses on strengthening Turkish health sector engagement on climate and environmental policies, will hold its closing event. The theme of the gathering is how to build climate and disaster resilient health systems in Turkey.

Together with representatives from Turkish health and medical organisations, from the ministries of health and environment, and local authorities we will discuss what needs to happen in order to strengthen Turkey’s health systems. The recent earthquake has made it clear that natural disasters and climate change are two major challenges for Turkey’s health system. The natural disaster has added pressure on healthy systems which are already threatened by climate change, as the biggest threat to people’s health of the 21st century.

A panel of experts, composed of Ms Shweta Narayan, from Healthcare Without Harm, Prof. Cigdem Cayalan, Kocaeli University, Prof. Melike Yavuz from HASUDER, the Association of Public Health Specialists, Mr. Fevzi Ozuler, a lawyer, and Prof. Gulen Gullu, an Environmental Engineer, will be discussing the readiness of Turkey’s health system primarily towards climate change and natural disasters. It will also focus on the deliverables and road plan of related ministries in order to build resilient systems. The session will allow participants to make exchanges with decision makers and also learn about the impact of the CISIP project.

Please join us this Friday from 9.00 to 11.30 CEST! You can attend the session through the following link: https://cisip.onlinemeeting.tv/

2 Haziran Cuma ÇİSİP Projesi’nin Kapanış Etkinliği 

Bu Cuma, 2 Haziran’da HEAL, HASUDER ve Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütülen ve Türkiye’deki sağlık uzmanlarının iklim ve çevre politikalarına katılımını güçlendirmeyi amaçlayan üç yıllık ve AB’nin finansal desteğini alan ÇİSİP projesinin kapanış etkinliğini düzenlemekteyiz. Toplantının teması ise Türkiye’de iklim değişikliği ve afetlere dayanıklı sağlık sistemlerinin inşasıdır.

Bu toplantıda Türkiye’deki  sağlık ve tıp kuruluşları temsilcileri, sağlık ve çevre bakanlıkları ve yerel otoritelerle birlikte, Türkiye’nin sağlık sistemini güçlendirmek için nelerin gerektiğini tartışacağız. Son deprem, doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin Türkiye’nin sağlık sistemleri için iki büyük zorluk olduğunu açıkça göstermiştir. Doğal afetler, 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunu olan iklim değişikliğinin etkisini arttırmış, sağlık sistemi üzerinde daha fazla baskı yaratmıştır.

Toplantının öğleden önce gerçekleşecek panel kısmında Healthcare Without Harm’dan Shweta Narayan, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Çiğdem Cağlayan, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)’den Prof. Melike Yavuz ve Çevre Hukuku Ağı’ndan avukat Dr. Fevzi Özlüer Türkiye’nin sağlık sisteminin iklim değişikliği ve doğal afetlere dirençliliğini tartışacaktır. Ayrıca, dayanıklı sistemler inşa etmek için ilgili bakanlıkların sunduğu analiz ve yol haritalarına odaklanılacaktır. Oturumların katılımcılarla karar vericiler arasında görüş alışverişi ve ÇİSİP projesinin etkisini öğrenme imkanı sunmasını hedeflenmiştir.

2 Haziran Cuma günü 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğimizi canlı olarak https://www.youtube.com/@KanalHASUDER/featured linkinden izleyebilirsiniz.Bu toplantı, HEAL’in 2020 yılından beri yürüttüğü “Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi”nin (ÇİSİP) kapanış etkinliğidir. Üç yıldır yürütülen ÇİSİP, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Türk sağlık sektörünün çevre, iklim değişikliği ve sağlık alanındaki güncel bilimsel bulgulara dayalı kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Notes:

This is the final event of the “Health Collaboration on Climate Change and Environment Project” (Turkish abbreviation ‘ÇİSİP’) project, which HEAL has been implementing since 2020  together with the Association Of Public Health Specialists and Kocaeli University,  Department of Public Health. This three year project, funded by the European Union, aims to build the capacity of the Turkish health sector on the latest environment, climate and health science.

Back To Top