Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

HEAL has a strong track record in bringing evidence and knowledge about climate change and health to the forefront of deliberations at national, EU and international levels as well as engaging the public health community, particularly in Europe.

In 2013, HEAL launched its first Unpaid Health Bill: How coal power plants make us sick, marking the beginning of a European coal and health campaign. Since then the report has been launched in Germany, Romania, Poland, Turkey and most recently in the Western Balkans.

HEAL’s work in Turkey aims to:

• engage with health and medical professionals in the country on scientific bases;

• provide for the health (economic) evidence on coal power generation and health and also on air quality;

• analyse the impacts of coal power generation, air pollution and energy policies to public health;

• provide a help desk and support to environmental, climate groups with health evidence and health messaging;

Achievements in Turkey

The Unpaid Health Bill – How coal power plants in Turkey make us sick, May 2015 
Coal power plant capacity in Turkey is set to almost double over the next years adding significantly to already high health costs, according to a new HEAL report launched. The report provides the first-ever figures on the costs to public health from existing coal power plants in Turkey, revealing that the total costs are up to 3.6 billion EUR per year (10.72 billion Turkish Lira) covering costs of premature death, chronic lung disease and heart conditions associated with exposure to polluted air from coal plants.

• Download the full report – English

• Download the Executive Summary – English

• Press release – English

Toolkit: Coal power generation and health in Iskenderun Bay, Turkey, February 2016 
The Health and Environment Alliance (HEAL) has launched the new toolkit on coal power generation and health in Turkey on February 2016. The toolkit focuses on environmental and health situations at south-eastern cities surrounding Iskenderun Bay (Adana, Hatay, Mersin and Osmaniye) which is already an industrial hot spot. The pollution from 16 new coal plants in the pipeline would greatly increase the already existing health burden. The toolkit brings together a case study of the health and environmental situation in Iskenderun Bay by providing information on key air pollutants, the needs for a complete assessment of air quality in the region, tools to track down coal projects, and gathering evidence on health and environmental impacts and communication support.

• Download the full toolkit – English

• Press release – English

Other news from HEAL-Turkey

• March 2017: Medical award given to HEAL for fighting coal in Bursa, Turkey. Read the full press release here.

• November, 2016: HEAL was at COP22 held in Marakesh at November 2016. Read on Turkey’s air pollution, energy polcies and COP22.

• October 2016: New fossil fuel subsidies scheme for Turkey. Read our brief summary on the issue.

• September 2016: Bursa is resisting against the planned coal power plant in the city center.

• May, 2016: Breakfree event was hold in Izmir, Turkey. Hundreds were at the event. Find out more about this event here.

• December, 2015: Taraflar Konferansı (COP21)’ye katıldı

Follow us online

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/healthandenvironmentalliance/

Follow us on Twitter: @HealthandEnv

Subscribe to our news (in English)

Become a HEAL member

HEAL Hakkında

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL), çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkilerinie Avrupa ülkeleri kapsamında ele alan, Avrupa’nın önde gelen kar amacı gütmeyen kuruluşlarından biridir. HEAL 75 üye kurumun desteğiyle, karar alma süreçlerine sağlık alanındaki bağımsız deneyim ve görüşleri katmayı hedefler. Birliğimiz sağlık çalışanlarını, hekimleri, hemşireleri, kanser ve astım hastası gruplarını, kadın, gençlik ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kurumlarını, bilim insanlarını ve halk sağlığı kurumlarını temsil etmektedir. Üyelerimiz arasında uluslararası alanda ve Avrupa’da faaliyet genelinde kuruluşların yanı sıra, ulusal ve yerel gruplar da bulunmaktadır.

HEAL Brüksel, Belçika’da bulunan sektretaryası, Almanya, Polonya ve Türkiye’deki ofisleri, idari komitesi ve üyeleriyle faaliyet göstermektedir.

HEAL, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Sağlıklı İklim Görev Grubu’nun (WHO European region’s Health in Climate [HIC] Task Force), Küresel İklim ve Sağlık Birliği’nin (Global Climate and Health Alliance[GCHA]), İklim ve Temiz Hava Koalisyonu’nun (Climate and Clean Air Coalition [CCAC]) Sağlık Görev Grubu’nun, Sağlık ve Kirlilik Küresel Birliği’nin (Global Alliance on Health and Pollution) birer üyesi; Sağlıklı Enerji İnsiyatifi’nin (Healthy Energy Initiative) yürütücü ortağı ve CHE İklim Değişikliği ve Sağlık Çalışma Grubu’nun (CHE Climate Change and health working group) eş koordinatörüdür.

İşbirlikleri

HEAL’in dahil olduğu diğer kurum, platform ve ağlar:

• Green 10 -AB düzeyinde aktif olan, öncü çevre STK’larından oluşan bir gruptur.

• IPEN -“Toksik Maddesiz Bir Gelecek” için çalışan küresel bir topluluktur.

• WHO Avrupa Bölgesi İklim Değişikliği Çalışma Grubu

• Avrupa Birliği Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu (EU Health and Environment Working Party)

• Avrupa Birliği Çevre ve Sağlık Danışmanlık Birimi (EU Consultative Forum on Environment and Health)

• İç Ortam Hava Kalitesi AB Uzman Grubu (EU Expert group on Indoor Air Quality)

• HEAL aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile işbirliği ve iletişim halinde çalışmaktadır.

HEAL’in Türkiye’deki Çalışmaları

HEAL iklim değişikliği ve sağlık alanındaki kanıt ve bilgileri ulusal ve uluslarası müzakerelerde ön plana çıkarmayı ve sağlık uzmanlarıyla birliktelik geliştirmeyi hedefler. 2014 yılında Ödenmeyen Sağlık Faturası isimli çalışması kömür ve sağlık alanındaki çalışmalarının temeli olmuştur. Rapor Almanya, Romanya, Polonya, Türkiye ve Batı Balkanlar’ı odak altına alarak farklı versiyonlarda hazırlanmıştır.

HEAL’in Türkiyedeki çalışmaları:

• Sağlık uzmanlarıyla bilim tabanlı uzmanlıklar oluşturmayı,
• Kömürden elektrik üretiminin hava kirliliği, insan sağlığı ve ekonomi açısından ele almayı,
• Hava kirliliği, kömürden elektrik üretimi ve enerji politikalarının halk sağlığı üzerine etkisini,
• Çevre ve sağlık alanında çalışan kurum ve birliklere sağlık alanındaki deneyimle yardım sunmayı hedefler.

Türkiye’deki Temel Çıktılar

Ödenmeyen Sağlık Faturası – Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor, Mayıs 2015 
Türkiye’nin, kömürlü termik santral sayısının arttırılmasına yönelik planları halihazırda yüksek olan sağlık maliyetlerini daha da arttıracaktır. Bu raporla, Türkiye’deki mevcut kömürlü termik santrallerin sağlığa etkisinin yarattığı ekonomik maliyet ilk kez sunulmaktadır. Kömürlü termik santrallerin yol açtığı hava kirliliği maruziyetinden kaynaklı erken ölümlerin, kronik akciğer hastalıklarının ve kalp sorunlarının raporlandığı çalışmada, bu sağlık etkilerinin yılda toplam 3,6 milyar Avro’ya (10,72 milyar TL) varan bir maliyet yarattığı hesaplanmıştır.

• Raporun tamamı – Türkçe
• Basın Açıklaması – Türkçe

İletişim Kiti: İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık, Şubat 2016 
HEAL’in 2016 Şubat ayında kömürden elektrik üretimi ve halk sağlığına odaklanan İletişim Kiti’ni yayınladı. İletişim Kiti, İskenderun Körfezi’ni çevreleyen şehirlerde (Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye) sanayi ve kömürlü termik santrallerin yol açtığı çevresel kirliliği ve halk sağlığının durumunu gözler önüne seriyor. Rapor, planlanan 16 yeni kömür yakıtlı termik santralinin yapılması durumunda, bölgedeki ağır metal ve hava kirliliğinin ve bağlantılı hastalık yükünün daha da artacağının altını çiziyor. Tıp dünyasının ortaya koyduğu bilimsel kanıtlarla termik santrallerin insan sağlığına etkilerini aktaran raporda ana kirleticilere ilişkin bilgiler, hava kalitesi değerlendirilmesine yönelik ihtiyaçlar, kömürlü termik santrallerin takibi, sağlık ve çevre üzerindeki etkileri ve iletişim desteğine ilişkin çeşitli araçlar aktarılıyor.

• Raporun tamamı – Türkçe
• Basın Açıklaması – Türkçe

HEAL-Türkiye’den Haberler

• Mart 2017: Bursa Tabipler Odası 2017 Çevre Ödülü’nü Bursa’da doktorların da aktif olarak yer aldığı DOSAB kömürlü termik santralindeki mücadelesine katkısından dolayı HEAL’e verdi. Haberin tamamı; link.

• Kasım, 2016: HEAL, Kasım 2016’da Marakeş’te gerçekleşen 22. Taraflar Konferansı (COP22)’ye katıldı. Türkiye, hava kirliliği ve COP22 üzerine özetimiz için; link.

• Ekim 2016: Türkiye enerjide kömürün payını arttırmayı hedeflerken, yeni fosil yakıt teşvikleri üzerine kısa bir özet; link.

• Eylül, 2016: Bursa DOSAB kömürlü termik santral projesine direniyor; link

• Mayıs, 2016: Fosil Yakıtlar’dan Kurtul (Breakfree) etkinliği İzmir’de gerçekleşti; haberin tamamı için link.

• HEAL 21. Taraflar Konferansı (COP21)’ye katıldı; link.

Bizi Takip Edin

Facebook: https://www.facebook.com/healthandenvironmentalliance/

Twitter: @HealthandEnv

Haber bültenine kayıt olun(İngilizce)

HEAL’e Üye Olun

Back To Top