Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

Wednesday, 6 July 2022, 10.00 11.30 am CEST

In recent years, the burning of wood in private homes, in power or heat plants has increased, and is hailed by many as a climate-friendly alternative. With the war in Ukraine, and high fossil energy prices, biomass burning is set to become even more prominent, and is actively subsidized by governments. 

The Health and Environment Alliance (HEAL) warmly invites you to join a webinar to hear from a range of experts about the significant health – and climate – threat linked to wood burning, from air pollution and CO2 emissions.

As decision-makers at EU and national level consider energy options, the health perspective on wood burning is a much needed and overdue part of the deliberations. In the webinar, we will focus particularly on Poland and Germany.

Join our cross-border exchange on the way forward for healthy energy! 

Speakers include:

 • Prof. Michał Krzyżanowski, School of Public Health, Imperial College London
 • Dr. Vlatka Matkovic, Health and Environment Alliance (HEAL)
 • Łukasz Adamkiewicz, European Clean Air Centre (ECAC)
 • Anja Behrens, German Alliance on Climate Change and Health (KLUG)

Webinar with simultaneous translation English – Polish – German.

Register here

Webinar: Spalanie drewna: zrównoważone źródło energii czy zagrożenie dla zdrowia?

Środa, 6 lipca 2022, godz. 10.00 11.30

W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość spalanego drewna, zarówno w domowych piecach i kominkach, jak i w elektrowniach czy ciepłowniach. Niestety wiele osób uznaje je za przyjazną dla klimatu alternatywę wobec paliw kopalnych. Wraz z rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę i powiązanym z tym wzrostem cen energii z paliw kopalnych, spalanie biomasy może stać się jeszcze powszechniejsze i aktywniej dotowane przez rządy. Świadczyć o tym może chociażby powołany ostatnio przez Minister Klimatu i Środowiska Zespół ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym.

W związku z powyższym Health and Environment Alliance (HEAL) zaprasza do udziału w webinarze poświęconemu wpływowi spalania drewna na zdrowie. W jego trakcie eksperci zajmujący się jakością powietrza, zmianą klimatu oraz oddziaływaniem czynników środowiskowych na zdrowie ludzi wypowiedzą się na temat istotnego zagrożenia związanego ze spalaniem drewna. Przeanalizują oni również ilość i znaczenie szkodliwych emisji zanieczyszczeń powietrza i emisji CO2 z tego źródła, generującego smog i napędzającego zmianę klimatu, a do tego grożącego utratą bioróżnorodności. 

Ponieważ decydenci na szczeblu unijnym i krajowym rozważają możliwe ścieżki i scenariusze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, analiza zdrowotna spalania drewna jest bardzo potrzebną częścią tych rozważań. Podczas webinaru przedstawimy różne konteksty krajowe, a w szczególności skupimy się na perspektywach Polski i Niemiec.

Wśród prelegentów wydarzenia znajdują się:

 • Prof. Michał Krzyżanowski, Szkoła Zdrowia Publicznego, Imperial College London;
  Dr Vlatka Matkovic, Health and Environment Alliance (HEAL);
 • Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza (ECAC);
 • Anja Behrens, Niemiecki Sojusz ds. Zmian Klimatu i Zdrowia (KLUG).

Podczas webinaru zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na języki: angielski, polski oraz niemiecki.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie poprzez link.

Webinar: Holzverbrennung: eine nachhaltige Energie-Alternative oder eine Gefahr für unsere Gesundheit?

Mittwoch, 6. Juli 2022, 10.00 11.30 Uhr (MESZ)

In den letzten Jahren ist die Holzverbrennung in privaten Haushalten oder in Kraftwerken immer populärer geworden und wird von vielen als klimafreundliche Alternative gepriesen. Mit dem Krieg in der Ukraine und den hohen Energiepreisen scheint ein weiterer Anstieg unvermeidlich, auch weil viele Regierungen Holzverbrennung subventionieren.

Die Health and Environment Alliance (HEAL) lädt Sie herzlich zu einer Online-Diskussion ein, zu den bedeutenden Gesundheitsauswirkungen und Klimafolgen der Holzverbrennung (durch Luftschadstoffe und CO2-Emissionen). Mit einer Reihe von Expert*innen möchten wir mit Ihnen diskutieren, wie der Umstieg auf gesundheitsfreundliche Energieversorgung gelingen kann. Denn für die aktuellen Diskussionen zur Energieversorgung auf EU- und nationaler Ebene kann die Gesundheitsperspektive wichtige Impulse liefern. 

In der Online-Diskussion wird besonders auf die Situation in Polen und Deutschland eingegangen.

Mit Vorträgen von: 

 • Prof. Michał Krzyżanowski, School of Public Health, Imperial College London
 • Dr. Vlatka Matkovic, Health and Environment Alliance (HEAL)
 • Łukasz Adamkiewicz, European Clean Air Centre (ECAC)
 • Anja Behrens, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG)

Online-Diskussion mit Simultanübersetzung Englisch-Deutsch-Polnisch. 

Bitte melden Sie sich hier an.

Back To Top