Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

The summer of 2021 has put health concerns of extreme weather events to the forefront. A new briefing produced as part of the EU-funded CISIP project in Turkey underlines that heatwaves are a major threat to health in the country and beyond.

The briefing “Heatwaves and Public Health” includes contributions from health experts,  urban planners, water management experts and civil society, and presents the evidence on heatwaves and health, as well as a range of recommendations for policy-makers, the health sector and the public.

Since April 2020, HEAL, HASUDER (Association of Public Health Specialist in Turkey) and Kocaeli University Faculty of Medicine Public Health Department, have been implementing the project “Health Collaboration on Climate Change and Environment” (Turkish abbreviation ‘ÇİSİP’), which aims to create a network in the field of environmental health, build the capacity of the Turkish health sector, and engage individuals and organisations on climate and environmental policies.

In the summer of 2021, we saw an increase in the frequency and severity of extreme weather events such as heat waves across Europe. With climate change, these events have become more frequent and more severe. A heatwave is a major threat to public health, with direct and indirect health effects (this includes wildfires, such as the ones in Greece and Turkey, where hundreds of thousands hectares of forests were burned in June-July 2021).

ÇİSİP’s collaborative “heatwaves briefing” details the course of the heatwaves over the past 50 years, and presents the evidence on the effects on human health and the environment. The briefing puts a spotlight on heatwaves and urban areas, water systems and forests.

Recommendations include the call to local and national decision makers in Turkey to adopt World Health Organization (WHO)’s Heat-Health Action Plan, prepare health systems for the risk of future heatwaves, inform the personnel working in family practice and emergency services, as well as the general public. There is also an urgent need for Turkey to ratify the Paris Climate Agreement with an ambitious emission reduction goal.

The briefing includes contributions from Dr. Akgün İlhan – Water Management Expert, Naz Beykan – Climate Resilience Expert, Funda Gacal – HEAL Senior Consultant, and Public Health Experts Prof. Dr. Ciğdem Cağlayan, Asst. Prof. Dr. Melike Yavuz and Dr. Mehmet Ertan Güner.

ÇİSİP invites all Turkish healthcare professionals working in this field to collaborate on the topic of climate change and health. Health Sector employees and representatives are welcome to get in touch!

Berkay Hacımustafa, Project Coordinator, berkay@env-health.org

Funda Gacal, HEAL Senior Consultant,  funda@env-health.org

Türkiye’de Yükselen Sıcaklıklar ve Sıcak Dalgalarının Sağlık, Şehirler, Su ve Ormanlar Üzerine Etkisi

Aşırı hava olaylarının gerçekleştiği 2021 yazı farklı sağlık sorunlarını ön plana çıkardı. Avrupa Birliği tarafından fonlanan ÇİSİP projesi kapsamında hazırlanan yeni bilgi notu, sıcak dalgalarının Türkiye ve ötesinde sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunun altını çiziyor.

Sağlık, su yönetimi ve sivil toplum uzmanları ve şehir plancılarının katkı sunduğu “Sıcak Dalgaları ve Halk Sağlığı” bilgi notu; politika yapıcılar, sağlık uzmanları ve toplum için öneriler sunmanın yanı sıra sıcak dalgaları ve sağlık üzerine kanıta dayalı bilgi sunmaktadır.

HEAL, HASUDER ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü tarafından; çevre sağlığı alanında ağ yaratmayı, Türkiye sağlık sektörü kapasitesini artırmayı ve kurum ve kişileri iklim ve çevre politikalarına dahil etmeyi amaçlayan “Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği” (ÇİSİP) projesi Nisan 2020’den beri yürütülmektedir.

Avrupa çapında sıcak dalgaları gibi aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetinde 2021 yazında artış görülmüştür. İklim değişikliği ile bu olaylar daha sık ve şiddetli hale gelmiştir.  Sıcak dalgası halk sağlığı için direk ve dolaylı sağlık etkileri ile büyük bir tehdittir (Bu durum 2021 Haziran ve Temmuz aylarında Yunanistan ve Türkiye’de gerçekleşen ve yüzbinlerce hektar ormanın yanmasına sebep olan orman yangınlarını da içerir).

ÇİSİP’in ortak çalışmaya dayalı bilgi notu, sıcak dalgalarının tanımı ve son 50 yıllık seyrini inceleyip, insan sağlığı ve çevre üzerindeki farklı etkilerini özetlemektedir. Bunun yanında, bilgi notu sıcak dalgaları ve kentsel alanlar, su sistemleri ve ormanlara değiniyor.

Öneriler, Türkiye’de yerel ve ulusal bazdaki karar vericileri; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sıcak-Sağlık Eylem planını uygulamaya, sağlık sistemini ileride gerçekleşecek sıcak dalgalarına karşı hazırlamaya ve aile hekimliği ve acil servislerde çalışan personel ile birlikte kamuoyununun bilgilendirilmesi gerekliliği çağrısını da barındırmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin iddialı bir emisyon azaltma hedefiyle Paris İklim Anlaşmasını onaylamasına ihtiyaç vardır.

Bilgi notu, Dr. Akgün İlhan – Su Yönetimi Uzmanı, Naz Beykan – İklim Dayanıklılığı Uzmanı, Funda Gacal – HEAL Kıdemli Danışmanı ve Halk Sağlığı Uzmanları Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz ve Dr. Mehmet Ertan Güner’in katkıları ile hazırlanmıştır.

ÇİSİP bu alanda çalışan tüm sağlık uzmanlarını iklim değişikliği ve sağlık alanında beraber çalışmaya davet eder. Sağlık Sektörü çalışanları ve temsilcileri iletişim kurmak için aşağıda verilen mail adreslerine mesaj gönderebilirler:

Berkay Hacımustafa, Proje Koordinatörü, berkay@env-health.org

Funda Gacal, HEAL Kıdemli Danışmanı,  funda@env-health.org

Back To Top