skip to Main Content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

As participants gathered for a so-called Clean Coal Summit in Turkey on 24-25 April 2023, a new HEAL analysis shows that even coal power plants using the latest filter technology would still create significant (and avoidable) health impacts and costs in Turkey. This analysis adds to the body of evidence on the health burden from coal power generation and underlines that in order to protect health, Turkey should set a coal phase out date of 2030, and shelve all coal plants remaining in the pipeline.

For almost a decade, HEAL has highlighted the health impacts from existing and new coal in Turkey, which lead to a significant unpaid health bill. Our most recent analysis on Curing Chronic Coal shows that a coal phase out by 2030 would produce tremendous health benefits, including over 102,601 premature deaths avoided (almost 20 times more than deaths from traffic accidents in Turkey per year), and health cost savings from air pollution by up to 194 billion EUR.

But although Turkey has ratified the Paris Agreement, and has set a 2053 net zero target, there is currently no set date and plan to phase out existing coal power plants and shelve new ones.

In 2021, there were still 18 planned coal power plants with 11,315 MW capacity in 14 cities of Turkey. Some of them were in the permitting and others in the planning stage (and in the meantime, 6 coal power plants with 2,760 MW capacity have been shelved).

HEAL’s analysis shows that even those coal power plants using new filter technology are not “clean”, as proponents like to argue. For the calculation, we assumed that all of these plants would have the best market-available efficiency and filter infrastructure (such as better boiling chambers, and more efficient dust filters) to reduce their stack emissions to meet Turkey’s national emission limits, thus labelled by some as “clean”. However, even with these technical infrastructure, air pollution from the coal power plants would lead to 46,000 premature deaths and up to 185 billion EUR in health costs, if they operated over the typical life span of 35 years.

Premature deaths and health costs estimated to occur during the 35-year operating period of 18 new coal power plants in the pipeline in Turkey in 2021

City Plant name Planned capacity (MW) Estimated premature deaths Estimated health costs (million EUR), 10,000 = 10 billion EUR
Kahramanmaraş Afsin Elbistan C 1200 3,289 11,411
Kahramanmaraş Diler (Akbayir) Elbistan 400 1,390 4,826
Sivas Kangal Etyemez 135 403 1,441
Çanakkale Karaburun 660 5,692 23,035
Çanakkale Kirazlıdere 1600 3,671 14,004
Eskişehir Alpu 1080 3,309 15,265
İzmir İzdemir Enerji Aliağa 350 1,489 5,277
İzmir Kınık 700 5,488 20,675
Aydın Kipaş 55 166 505
Denizli Yenidere 250 742 2,430
Bartın HEMA Amasra 1320 7,033 33,520
Zonguldak DETES 1 160 1,039 4,945
Konya Karapınar 1000 2,622 10,224
Afyon Dinar 500 1,311 5,112
Konya Ilgın 500 1,559 6,078
Şırnak Silopi 135 2,509 6,303
Amasya Suluova 270 1,021 4,841
Tekirdağ Malkara 1000 3,802 15,240
TOTAL 11315 46,535 185,132

Türkiye’de karar vericiler 24-25 Nisan 2023’de sözde Temiz Kömür Zirvesi için bir araya gelirken, HEAL’in yeni analizi, en son filtre ve yakma teknolojisini kullanan kömür santrallerinin bile hava kirliliğine bağlı sağlık etkileri ve maliyetleri yaratacağını gösteriyor. Bu analiz, kömüre dayalı enerji üretiminden kaynaklanan sağlık sorunlarına ilişkin kanıtlara bir yenisini daha ekliyor ve Türkiye’nin 2030’a kadar kömürden çıkarak, planlanan tüm kömür santrallerini iptal etmesi gerektiğini vurguluyor.

HEAL Türkiye’de yaklaşık on yıldır süren çalışmalarında ülkedeki mevcut ve yeni kömürlü termik santrallerin sağlık etkilerini araştırıyor. En son yayımlanan, “Kronik Kömürü İyileştirmek” analizimiz, Türkiye’de 2030’a kadar kömürden çıkmanın hava kalitesinde yapacağı iyileşmeler sayesinde sağlayacağı sağlık faydalarını gösteriyor; 102,601’den fazla erken ölümün önlenmesini (Türkiye’deki trafik kazalarından ölümlerin neredeyse 20 katı) 194 milyar EUR’ya varan sağlık maliyeti tasarrufu.

Ancak Paris Anlaşması’nı onaylamış ve 2053 net sıfır hedefini belirlemiş Türkiye’de “kömürden çıkış” yani mevcut kömür santrallerini kapatmak ve yeni santralleri iptal etmek için belirlenmiş bir tarih ve plan henüz yok.

2021 yılında, Türkiye’nin 14 şehrine toplam 11.315 MW kapasiteli 18 adet kömürlü elektrik santrali yapılması planlanıyordu. Bu santrallerden bazıları izin bazıları ise izin öncesi planlama aşamasındaydı (2021den günümüze toplam 2.760 MW kapasiteli 6 kömür santrali askıya alındı).

HEAL’in aşağıdaki analizi, savunucuların iddia ettiği gibi yeni filtre teknolojisi kullanan tüm kömür santrallerinin “temiz” olmadığını göstermekte. Aşağıdaki hesaplama için, tüm bu santrallerin piyasada bulunan en iyi ve en verimli filtre ve kirlilik giderme altyapısına (daha iyi yakma teknolojisi ve daha verimli toz filtreleri gibi) sahip olacağını ve baca gazı emisyonlarının ulusal sınır değerlerin altında kalacağını yani kağıt üzerinde “temiz” olacağını varsaydık. 

Ancak, analizimizin sonuçları bu altyapıya rağmen, planlanan kömürlü elektrik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin, santrallerin 35 yıllık standart ömür boyunca 46.000 erken ölüme ve 185 milyar EUR’ye kadar sağlık maliyetine neden olacağını göstermekte. 

2021 yılında Türkiye’de yapılması planlanan 18 yeni kömür santralinin 35 yıllık işletme sürecinde neden olacağı erken ölümler ve sağlık maliyetleri 

Yapılacağı İl Santral Adı Kurulu Güç (MW) Erken Ölüm Sağlık Maliyeti (milyon Euro, 10.000= 10 milyar EUR)
Kahramanmaraş Afsin Elbistan C 1200 3.289 11.411
Kahramanmaraş Diler (Akbayir) Elbistan 400 1.390 4.826
Sivas Kangal Etyemez 135 403 1.441
Çanakkale Karaburun 660 5.692 23.035
Çanakkale Kirazlıdere 1600 3.671 14.004
Eskişehir Alpu 1080 3.309 15.265
İzmir İzdemir Enerji Aliağa 350 1.489 5.277
İzmir Kınık 700 5.488 20.675
Aydın Kipaş 55 166 505
Denizli Yenidere 250 742 2.430
Bartın HEMA Amasra 1320 7.033 33.520
Zonguldak DETES 1 160 1.039 4.945
Konya Karapınar 1000 2.622 10.224
Afyon Dinar 500 1.311 5.112
Konya Ilgın 500 1.559 6.078
Şırnak Silopi 135 2.509 6.303
Amasya Suluova 270 1.021 4.841
Tekirdağ Malkara 1000 3.802 15.240
TOPLAM   11315 46.535 185.132

Notes:

For the methodology used to calculate these impacts and cost see here.

The environmental impact reports for many of these new plants only give a limited distribution range for the air pollution generated by coal burning. However, air pollutants can naturally move away from their source and react with other pollutants as well as natural sources in the atmosphere. For example, many reactions such as the formation of harmful ground-level ozone occur when oxygen and nitrogen oxides in the atmosphere are exposed to sunlight. In addition, air pollutants move depending on environmental conditions such as air temperature, humidity, and other factors. In HEAL’s analysis, this generation of further air pollution from emissions from a single plant was included.

 

Bu tabloda yer alan hesaplamalar için kullanılan metodolojiyi burada bulabilirsiniz. 

Bu yeni santrallerin hemen hepsinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında, kömür yakmanın neden olduğu hava kirliliği dağılımı modellemesi belirli bir alanla sınırlı tutulmaktadır. Öte yandan hava kirleticiler doğal nedenlerle kaynaklarından çok uzağa gidebilir, diğer kirleticilerle ve atmosferdeki doğal kaynaklarla etkileşime girebilir. Örneğin, sağlığa zararlı yer seviyesi ozon kirleticisi atmosferdeki oksijen ve azot oksitlerinin güneş ışığına maruz kalmasıyla meydana gelir. Ayrıca, hava kirleticiler hava sıcaklığı, nem ve diğer faktörlere bağlı olarak hareket ederler. HEAL’in bu analizinde, her bir santralden kaynaklanan kirletici emisyonların yanı sıra mevcut kirlilik de modellemeye dahil edilmiştir. 

Back To Top