Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

Turkey’s ratification of the Paris Climate Agreement by November 10, 2021 and announcing its net zero emission target until 2053 are among the positive developments considering we have been feeling the intense impact of climate change more and more each day.

Within the scope of ÇİSİP (The Environment, Climate and Health Cooperation Project) which HEAL, HASUDER and Kocaeli University Faculty of Medicine – Department of Public Health carried out together between April 2020 – April 2023, we created a document focusing on WHO’s COP 26 Special report and addressing the COP 26 Delegation to Turkey.

Apart from the project partners, this short document which was supported by the Tekirdağ Chamber of Medicine, Public Health Nursing Association and Society for Clinical Microbiologists of Turkey (KLİMUD) includes the recommendations prepared by WHO for governments. Besides, you can find recommendations on Turkey’s climate law, zero carbon future and the combat against climate change from the health experts in Turkey.

We invite all health experts who work or want to work in the field of climate change and health to become a part of the ÇİSİP network. You can contact us via the below email addresses.

İklim Eylemi ve COP özelinde Türkiye Sağlık Sektöründen Öneriler

İklim değişikliğinin etkilerini gün geçtikçe daha da sert biçimde hissettiğimiz son yıllarda, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasına 10 Kasım 2021 tarihi ile taraf olacağını taahhüt etmesi ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini duyurması yaşanan olumlu gelişmelerden.

HEAL, HASUDER ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak Nisan 2020 – Nisan 2023 arasında yürüttüğümüz ÇİSİP (Çevre, İklim ve Sağlık İşbirliği Projesi) kapsamında bu gelişmeye istinaden, DSÖ’nün COP 26 Özel raporuna odaklanan ve COP 26 Türkiye Delegasyonu’na seslenen iki sayfalık bir döküman oluşturduk.

Proje bileşenlerinin dışında Tekirdağ Tabip Odası, Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) gibi kurumların da desteklediği bu kısa dökümanda DSÖ’nün hükümetler için hazırladığı önerilerin yanı sıra, Türkiye’de bulunan sağlık uzmanlarından; Türkiye’nin iklim kanunu, sıfır karbon geleceği ve iklim değişikliği mücadelesi üzerine tavsiyelerini bulabilirsiniz.

İklim değişikliği ve sağlık alanında çalışan ve çalışmak isteyen tüm sağlık uzmanlarını ÇİSİP ağının bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bizimle iletişime geçmek için e posta göndermeniz yeterli:

Funda Gacal, HEAL Kıdemli Danışmanı,  funda@env-health.org

Berkay Hacımustafa, Proje Koordinatörü, berkay@env-health.org

 

Social Media/Sosyal Medya Hesapları:

Twitter: https://twitter.com/CISIP_TR

Facebook: https://www.facebook.com/CISIPTR

Instagram: https://www.instagram.com/cisiptr/

Back To Top