Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

Turkey is a  country with a high burden of disease from air pollution. Poor air quality is the leading environmental risk factor for premature death in the country (and also globally), and the third leading risk factor for death from non-communicable diseases (topped only by high blood pressure and tobacco use).

HEAL, HASUDER and Kocaeli University, Public Health Department,  recently published a  briefing on the “Health Effects of Air Pollution”, as part of the CISIP project (Environment, Climate and Health Cooperation Project) that we are implementing  between April 2020 and June 2023. The briefing has also been endorsed by the Right to Clean Air Platform, a collaboration of leading health experts and organizations in Turkey, working for clean air. 

The briefing includes information on the following: 

  •  the health effects of air pollution, 
  • Groups particularly at risk, 
  •  WHO’s updated Air Quality Guidelines , 
  • the air pollution limit values ​​according to the Air Quality Evaluation and Management Regulation in Turkey.

The  briefing was launched with a joint press release under the umbrella of the Right to Clean Air Platform and CISIP, reaching thousands of people through many media outlets in Turkey,  from television channels to national newspapers. 

Members of the CISIP network and Right to Clean Air Platform also sent a letter with recommendations to decision makers, which include the inclusion of the WHO Air Quality Guidelines in a national plan, better monitoring of pollution, better access to health data, ending subsidies to fossil fuels and pollution, applying health impact assessment, and involving health professionals in decision-making processes. 

“Health Impacts of Air Pollution” Briefing

Joint Press Release by CISIP and Right to Clean Air Platform

Letter to Decision Makers

We invite all health experts who work or want to work in the field of climate change and health to become a part of the CISIP network. 

Türkiye, hava kirliliğine bağlı hastalık yükünün en yoğun yaşandığı ülkelerden biri. Türkiye ve dünyada erken ölüme yol açan çevresel risk faktörlerinden biri olan hava kirliliği, bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında yüksek tansiyon ve sigara kullanımından sonra üçüncü sıradaki ölüm nedenidir. 

HEAL, HASUDER ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Nisan 2020 – Haziran 2023 arasında yürütülen ÇİSİP (Çevre, İklim ve Sağlık İşbirliği Projesi) kapsamında “Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri” başlığı ile hazırladığımız bilgi notu, Türkiye’nin önde gelen sağlık uzmanları ve kuruluşlarının işbirliği olan Temiz Hava Hakkı Platformu’nun da desteğini alarak yaygınlaştırıldı.

Bilgi Notu;

  • Hava kirliliğinin sağlık etkileri,
  • Risk altındaki gruplar,
  • Güncellenen DSÖ Hava Kalitesi Rehberi ve
  • Türkiye Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine dair bilgiler içermektedir.  

Televizyon kanallarından ulusal gazetelere kadar Türkiye’deki birçok medya kuruluşu aracılığıyla binlerce kişiye ulaşan bilgi notu, Temiz Hava Hakkı Platformu ve ÇİSİP çatısı altında ortak basın bülteni ile paylaşıldı. 

Aynı zamanda, ÇİSİP ağı ve Temiz Hava Hakkı Platformunun bileşenlerinin hazırladığı ve karar vericilere hitap eden mektup, DSÖ Hava Kalitesi Rehberlerinin ulusal planlara dahil edilmesi, kirliliğin izlenmesi, sağlık verilerine daha kolay ulaşım, fosil yakıt ve kirliliğe yol açan diğer teşviklerin sona erdirilmesi, sağlık etki değerlendirmesi metodunun uygulanması ve sağlık profesyonellerinin karar alma süreçlerine dahil edilmesi gibi önemli konuları içermektedir.

Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Bilgi Notu

Temiz Hava Hakkı Platformu ve ÇİSİP ortak basın bülteni 

Karar vericilere mektup

İklim değişikliği ve sağlık alanında çalışan ve çalışmak isteyen tüm sağlık uzmanlarını ÇİSİP ağının bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Contact:

Funda Gacal, Senior Consultant, funda@env-health.org

Berkay Hacımustafa, Project Coordinator, berkay@env-health.org

Social Media

Twitter: https://twitter.com/CISIP_TR

Facebook: https://www.facebook.com/CISIPTR

Instagram: https://www.instagram.com/cisiptr/

Back To Top