Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

In June 2023, HEAL organised a series of three webinars to put a spotlight on three themes for a healthy and clean city:

  • physical activity, active mobility and reduced car use in cities,
  • clean air with reducing pollution from traffic, and
  • green spaces for good health and well-being of city residents.

Webinar recording: The health benefits of reducing car use and increasing active mobility in cities

In the past decades, urban planning has slowly but surely evolved to better promote active mobility and restrict car use, to make cities more people-friendly. For the first webinar, Fabian Küster (European Cyclists’ Federation), Prof. Łukasz Małek (Cardiologist), and Jens Mueller (Clean Cities Campaign) presented their respective work on active mobility, zero emission zones and how to better encourage and promote walking and cycling. Not only would this make cities more people-friendly, but it would also have positive outcomes for air quality.

Webinar recording: Better health through reducing nitrogen dioxide pollution in cities

The second webinar focused on nitrogen dioxide (NO2), for which road transport is the major emitter in the European Union and in Poland (37% and 35% respectively). It is now well established that NO2 pollution can have many health impacts on respiratory health but also lead to more severe outcomes including hospitalization and premature death.

Prof. Michal Krzyzanowski (Imperial College), Mr. Panagiotis Chaslaridis (European Federation of Allergy and Airways Disease Patients Associations – EFA), and Ms. Anna Gerometta (Cittadini per L’Aria, Italy) presented an overview of the science on the health impacts of NO2, the patient’s perspective, and shared good practice on initiatives for cutting down concentrations of this pollutant of major concern for health. 

Webinar recording: The (mental) health benefits of green spaces in cities

The last webinar focused on the importance of green spaces in cities and how beneficial they are for people living in cities in many ways: for air quality, to reduce noise, and to enrich biodiversity. They are therefore a key factor for health, including mental health and well-being in cities.

Dr Mark  Nieuwenhuijsen (IS Global), Dr. Marzena Cypryańska-Nezlek (SWPS University, Warsaw),  and Luk Bruyneel (Independent Health Insurance Fund) presented their work on the latest evidence on the health benefits of green urban areas and discussed policy measures which could make our cities greener.

Jak osiągnąć zdrowe i czyste miasta jutra?

W czerwcu nasza organizacja przeprowadziła cykl trzech webinarów z udziałem międzynarodowych ekspertów/ek w dziedzinie zdrowia publicznego i ochrony środowiska, aby zwrócić uwagę na trzy kluczowe obszary, które charakteryzują zdrowe i czyste miasta:

  • aktywność fizyczna, aktywna mobilność i sporadyczne korzystanie z samochodu;
  • czystsze powietrze dzięki redukcji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu drogowego oraz
  • tereny zielone sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców/nek.

Wszystkie spotkania zostały nagrane i dostępne są do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Zachęcamy do ich obejrzenia oraz lektury ich streszczenia poniżej.

Jak przesiadka z samochodów na rowery oraz ruch pieszy poprawi zdrowie mieszkańców miast?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci planowanie urbanistyczne powoli, ale zauważalnie ewoluowało w kierunku bardziej zdecydowanej promocji aktywnej mobilności i ograniczania korzystania z samochodów, aby uczynić miasta bardziej przyjaznymi dla pieszych i rowerzystów. Podczas pierwszego webinaru Fabian Küster (Europejska Federacja Cyklistów), prof. Łukasz Małek (kardiolog) i Jens Mueller (Kampania na rzecz Czystych Miast) przybliżyli uczestnikom ich pracę w obszarach aktywnej mobilności, stref czystego transportu oraz sposobów na skuteczniejsze zachęcanie i promowanie ruchu pieszego oraz rowerowego. Zastosowanie przytoczonych rozwiązań i narzędzi nie tylko uczyniłoby miasta bardziej przyjaznymi dla ludzi, ale także miałoby pozytywny wpływ na jakość powietrza.

Lepsze zdrowie mieszkańców i mieszkanek miast dzięki redukcji stężenia dwutlenku azotu

Drugi webinar poświęcony był tematowi szkodliwego dla zdrowia dwutlenku azotu (NO2), którego transport drogowy jest głównym emitentem w Unii Europejskiej i w Polsce – odpowiednio 37% i 35% [Zobacz więcej w naszym przeglądzie naukowym o NO2]. Obecnie środowisko naukowe dobrze udokumentowało fakt, że zanieczyszczenie NO2 może mieć wiele skutków zdrowotnych dla układu oddechowego, a także prowadzić do poważniejszych skutków, w tym hospitalizacji i przedwczesnego zgonu.

Prof. Michał Krzyżanowski (Imperial College London), Panagiotis Chaslaridis (Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów z Alergią i Chorobami Dróg Oddechowych – EFA) oraz Anna Gerometta (Cittadini per L’Aria, Włochy) przedstawili aktualne dane naukowe dotyczące wpływu NO2 na zdrowie, perspektywę pacjenta oraz wkazali dobre praktyki w zakresie inicjatyw mających na celu zmniejszenie stężenia tego zanieczyszczenia w miastach.

Korzyści zdrowotne (w tym dla zdrowia psychicznego) miejskich terenów zielonych

Ostatni webinar koncentrował się na pokazaniu znaczenia terenów zielonych w miastach i wielu korzyści, jakie niosą one dla ludzi mieszkających w miastach: poprawa jakości powietrza, redukcja hałasu czy wzbogacenie różnorodności biologicznej. Są one zatem kluczowym czynnikiem dla zdrowia mieszkanek i mieszkańców, w tym psychicznego.

Dr Mark Nieuwenhuijsen (IS Global), dr Marzena Cypryańska-Nezlek (Uniwersytet SWPS, Warszawa) i Luk Bruyneel (Niezależny Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych) w swoich wystąpieniach przedstawili dowody na temat korzyści zdrowotnych płynących miejskich terenów zielonych i omówili środki polityczne, które mogłyby uczynić nasze miasta bardziej zielonymi, a tym samym zdrowszymi.

Back To Top