Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

Air pollution is the greatest health threat in Poland, with 50,000 premature deaths annually and a range of health effects including hospitalisations and rise in asthma cases in children. Polish decision-makers have focused on cutting emissions from coal-fired furnaces and boilers, and have paid less attention to pollution from transport which is  also health-harming, especially for younger generations. A new report by the Polish Ecological Club Mazovian Branch and HEAL provides a summary of the evidence on how air pollution from transport impacts children’s healthy development, and puts forward recommendations on how to move towards health-promoting mobility, especially in cities. 

In the publication, the wide spectrum of health consequences of breathing polluted air for children is being presented: developmental impacts, diseases of the respiratory and cardiovascular systems, immune system, motor system, air pollution as a factor for the rise in obesity in children and possible mental health consequences. Impacts may occur after short and long-term exposure to air pollution. The science is clear that air pollution exposure in childhood can lead to health harm  much later in life. 

The report includes recommendations, for parents and carers on how to protect children, and for city officials, on what can be done to achieve healthier transport and mobility systems in urban areas. These include developing punctual, safe and comfortable public transport, improving the conditions for walking and cycling, increasing cycle lanes and paths, low emission zones and speed reductions near kindergartens and schools. 

Press release and report in Polish

Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i rozwój dzieci: Raport HEAL i PKEOM

Niska emisja to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w Polsce. Każdego roku doprowadza do 50 tys. Przedwczesnych zgonów oraz setek tysięcy przypadków chorób i hospitalizacji. Wysiłki polskich decydentów w kierunku poprawy tej sytuacji koncentrują się głównie na jednym ze źródeł zanieczyszczeń powietrza – piecach i kotłach opalanych węglem. Jednak mniejszą uwagę poświęca się zmianom w sektorze równie emisyjnym i szkodliwym szczególnie dla osób młodszych – transporcie. Opublikowany dziś raport autorstwa Weroniki Michalak z HEAL Polska i Dr n. med. Małgorzaty Bulandy podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat tego, jak emisje z transportu drogowego szkodzą organizmom dzieci i jak przed tym negatywnym wpływem można je chronić. 

W publikacji autorki analizują szerokie spektrum konsekwencji zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem przez dzieci: zaburzenia rozwojowe, schorzenia układu oddechowego, układu krążenia, układu odpornościowego, układu ruchowego, układu nerwowego, choroby skóry i prawdopodobne zaburzenia zdrowia psychicznego. Przywoływane badania dotyczą także wpływu chorób przebytych w dzieciństwie na stan zdrowia w dorosłości, a także dokumentują wpływ narażenia krótko- i długoterminowego. W raporcie zostały też zawarte rekomendacje, m.in. dla rodziców i opiekunów na temat tego, jak chronić najmłodszych przed wpływem zanieczyszczeń pochodzących z transportu. 

– Nasze dzieci codziennie wdychają ogromne ilości zanieczyszczeń powietrza, co rzutuje na ich zdrowie, rozwój i późniejsze życie. Rodzice lub opiekunowie mogą podjąć szereg decyzji, które są w stanie uchronić najmłodszych przed nadmierną ekspozycją na zanieczyszczenia pochodzące z transportu. Od planowania dnia wedle pomiaru i prognozy zanieczyszczeń, przez prawidłowe rozpoznawanie wszelkich objawów związanych z wdychaniem szkodliwych substancji mogących prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia dziecka, po kształtowanie własnych dobrych nawyków i postaw związanych z ochroną środowiska – mówi współautorka raportu Weronika Michalak

Informacja prasowa

Raport

Back To Top